Laboratorium nr 123
Kierownik: Dr Michał Michalak
Zespołowe laboratorium GC dysponuje 2 chromatografami gazowymi. Możliwość korzystania z aparatów po uprzednim przeszkoleniu przez kierownika laboratorium. Nasze laboratorium nie wykonuje analiz na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Lista i charakterystyka chromatografów:
@ Chromatograf PerkinElmer Clarus 680/600S: chromatograf gazowy wyposażony detektor masowy i autosampler stosowany do rutynowych analiz.
@ Chromatograf PerkinElmer Clarus 680: chromatograf gazowy wyposażony detektor FID i autosampler. Stosowany w pomiarach na kolmnach z chiralnym wypełnieniem.
Lista i charakterystyka kolmn GC:
kolumny GC:
InertCap 5 (250 m x 4.6 mm, 5 µm) [opis]
InertCap FFAP (250 m x 10 mm, 5 µm) [opis]
Kolumny GC z chiralnym złożem:
Agilent Cyclodex-B (30 m x 0.25 mm, 0.25 µm, 10-230 oC),
Agilent Cyclosil-B (30 m x 0.25 mm, 0.25 µm, 10-250 oC),
SGE Cydex-B (25 m x 0.22 mm, 0.25 µm, 30-220 oC),
Agilent HP-CHIRAL-20B (30 m x 0.25 mm, 0.25 µm, 10-240 oC),
InertCap (30 m x 0.25 mm, 0.25 µm) [opis]
prof. BARTŁOMIEJ FURMAN


Institute of Organic Chemistry
Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
phone: +48 22 343 20 53
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl
© 2008-2017 Furman Research Group. All rights reserved.