Silikażelowe kolumny normalne:
LiChrospher Si60 (analityczna, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm),
Lichrospher Si60 (semipreparatywna, 250 mm x 10 mm, 5 µm),
LiChrosorb Si60 (analityczna, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm)
Normalne kolumny z chiralnym złożem:
Daicel Chiralpak AS-H (analityczna, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm) [opis]
Daicel Chiralpak AD-H (analityczna, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm) [opis]
Daicel Chiracel OD-H (analityczna, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm) [opis]
Daicel Chiracel OB-H (analityczna, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm) [opis]
Daicel Chiracel OJ-H (analityczna, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm) [opis]
Daicel Chiracel OK (analityczna, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm) [opis]
Daicel Chiralpak IA (analityczna, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm) [opis]
Daicel Chiralpak IB (analityczna, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm) [opis]
Kolumny z odwróconymi fazami:
LiChrospher 100 RP-18 (analityczna, 250 mm x 4.6 mm, 5 µm),
Lichrospher 100 RP-18 (semipreparatywna, 250 mm x 10 mm, 5 µm),
rodzaj pomiarów: analityczne
rodzaj detektorów: UV i RI
wydajność pompy: do 2 ml/min 
rodzaj kolum: fazy normalne
kolumny: analityczne z chiralnym złożem (OD-H, AS-H, AD-H, OB-H, OJ-H), możliwość sprzężenia z kolumnami silikażelowymi
rozpuszczalniki: wyłącznie heksan, i-PrOH)
Pompa WellChrom K-1001, detektor UV WellChrom K-2501, detektor RI WellChrom K-2301
Laboratorium nr 123
Kierownik: Sebastian Stecko
Zespołowe laboratorium HPLC dysponuje 5 chromatografami cieczowymi przystosowanych do pomiarów analitycznych oraz rozdziałów półpreparatywnych i preparatywnych. Możliwość korzystania z aparatów po uprzednim przeszkoleniu przez kierownika laboratorium. Możliwość ingerencji w konfigurację urządzeń, zmiany stosowanych rozpuszczalników wyłacznie po konsultacji i pod kontrolą kierownika laboratorium. Nasze laboratorium nie wykonuje analiz na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Lista i charakterystyka chromatografów:
@ Chromatograf Knauer:
rodzaj pomiarów: analityczne, półpreparatywne
rodzaj detektorów: DAD
wydajność pompy: do 10 ml/min 
rodzaj kolum: fazy normalne
kolumny: analityczne z chiralnym złożem (IA, IB), silikażelowe analityczne (LiChrosorb, LiChrospher)
rozpuszczalniki: dowolne (w standarcie: heksan, MTBE, i-PrOH)
Pompa Hitachi L-2130, detektor Diode Array L2450
@ Chromatograf Hitachi/Merck:
@ Chromatograf Shimadzu:
rodzaj pomiarów: analityczne, półpreparatywne, preparatywne
rodzaj detektorów: UV, RI
wydajność pompy: do 100 ml/min 
rodzaj kolum: odwrócone fazy
kolumny: analityczne (RP18), półpreparatywne (RP18)
rozpuszczalniki: dowolne (w standarcie: woda, acetonitryl)
@ Chromatograf "flash" Reveleris X2 (2 sztuki):
rodzaj pomiarów: preparatywne
rodzaj detektorów: UV, ELSD
wydajność pompy: 4-200 ml/min 
rodzaj kolum: normalne i odwrócone fazy
kolumny: silikażelowe (rózne)
rozpuszczalniki: dowolne
Chromatograf Reveleris X2 (Grace)
Lista i charakterystyka kolmn HPLC:
 
159941026
Charakterystyka rozpuszczalników stosowanych do HPLC:
prof. BARTŁOMIEJ FURMAN


Institute of Organic Chemistry
Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
phone: +48 22 343 20 53
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl
© 2008-2017 Furman Research Group. All rights reserved.