© 2008-2015 Sebastian Stecko
All rights reserved
S. Stecko Sposób wytwarzania lakozamidu i jego analogów
Polish Patent Appl. No. P-407238

M. Michalak, P. Czerwiński Sposób wytwarzania alkoholi trifluorometyloproparkilowych
Polish Patent Appl. No. P-406150

S. Stecko, A. Mames, B. Furman, M. Chmielewski: Sposób wytwarzania aldehydowego związku ß-laktamowego, związek pośredni, sposób wytwarzania związku pośredniego oraz zastosowanie związku pośredniego
Polish Patent Appl. No. P-387331 (24.02.2009)
Int. Patent Appl. EP 2010/052171 (2010); WO 2010/097350 A1; Chem. Abstr. 2010, 153, 333784
[link @ SciFinder] [link @ Espacenet]

M. Chmielewski, B. Furman, S. Stecko, I. Panfil, M. Jurczak, P. Mikołajczyk, M. Soluch Sposób wytwarzania związków karbapenamowych
Patent  No. PL 393 916 (14.02.2011);
Int. Patent Appl. PCT/PL2012/050005 (14.02.2012); WO 2012/112061 A1;
[link @ Espacenet]

M. Śnieżek, I. Panfil, S. Stecko, M. Soluch, M. Mikołajczyk, M. Michalak, B. Furman, M. Chmielewski Sposób wytwarzania podstawionych azetydynonów oraz związków pośrednich do ich syntezy
Polish Patent Appl. No. P-395262 (15.06.2011)
Int. Patent Appl. PCT/PL2012/050022 (15.06.2012); WO 2012/173504
[link @ Espacenet]

M. Michalak, M. Stodulski, S. Stecko, B. Furman, M. Chmielewski Sposób wytwarzania O,O-ketali aldehydu L-glicerynowego Polish Patent No. PL 397 120 (24.11.2011)

B. Grzeszczyk, S. Stecko, B. Furman, M. Chmielewski Sposób wytwarzania (1’R,3R,4R)-4-acetoksy-3-(1’-(tertbutylodimetylosililoksy)etylo)-2- azetydynonu prekursora syntezy antybiotyków karbapenemowych
Polish Patent Appl. P-402199 (21.12.2012)

T. Chojnacki, E. Ciepichal, W. Jankowski, E. Kula-Świeżewska, M. Chmielewski, M. Masnyk, R. Łysek, Z. Madeja, M. Rak Trimethylamine derivatives of poly-cis and poly-trans line isoprene oligomers, method for their production and use
Polish Patent Appl. No P-211824, P-382448 (17.05.2007)
[link @ Espacenet]

M. Chmielewski, J. Abramski Sposób wytwarzania monohydratu sinigriny
Polish Patent PL 167787 B1 (19.03.1992), PL 293896 A1 (20.09.1993)
[link @ Espacenet] 

M. Chmielewski, J. Abramski Method of obtaining S-(2,3,4,6-tetra -O-acetyl-beta-D-glucopyranosil)-3-tiohydroxamic acids as semiproducts for synthetizing glucosinolanes
Polish Pat. PL 167831 (19.03.1992)
[link @ Espacenet]

M. Chmielewski, Z. Kałuża Method of obtaining optically pure derivatives of 8-aza-2-oxa-bicyclo[4.2.0]octan-7-one
Polish Pat. PL 256687 (16.05.1989)
[link @ Espacenet]
Patents & Patent applications