Grzegorz Lipner
Reakcje metatezy w roztworach wodnych [pdf, 0.7 MB]

Marta Sowińska
Perspektywy zastosowań dendrymerów w farmacji [pdf, 1.0MB]
Mychajło Potopnyk (praca dyplomowa)

Rafał Ćwiek
Zastosowanie chiralnych wodorków miedzi w syntezie organicznej [pdf, 0.3 MB]
Joanna Paradowska (badania własne)

Sebastian Stecko
(Na)co można liczyć w chemii organicznej? Chemia obliczeniowa w służbie chemii organicznej i medycznej [pdf, 3.1 MB]
Adam Mames
Leki o działaniu hipolipemicznym. Zetia(TM) - selektywny inhibitor wchłaniania cholesterolu [pdf, 0.4 MB]

prof. BARTŁOMIEJ FURMAN


Institute of Organic Chemistry
Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
phone: +48 22 343 20 53
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl
© 2008-2017 Furman Research Group. All rights reserved.