2009-12-16
Joanna Paradowska NHC ligandy synteza i zastosowania w syntezie organicznej
Adam Mames Zastosowanie reakcji Kinugasy w syntezie beta-laktamów (badania własne)

2009-12-09
Anna Kozioł Absolutna Synteza Asymetryczna [pdf, 0.6 MB]
Mykhaylo Potopnyk Kanabinoidy [pdf, 0.7 MB]

2009-11-25
Sebastian Stecko Cykliczne nitrony jako syntony w syntezie związków biologicznie aktywnych [pdf]

2009-06-03
Magdalena Woźnica badania własne

2009-05-27
Aleksandra Leonowicz Badania z pracy magisterskiej
Paweł Sawalich Badania z pracy magisterskiej

2009-05-20
Piotr Kwiatkowski Seminarium literaturowe
Bartosz Lewandowski Seminarium literaturowe

2009-05-13
Krzysztof Szymczak Seminarium literaturowe
Maciej Stodulski Seminarium literaturowe
Grzegorz Dołega Metody syntezy związków z centrum stereogenicznym, zlokalizowanym na czwartorzędowym atomie węgla [pdf, 0.4 MB]

2009-04-29
Michajło Potopnyk Seminarium literaturowe

2009-04-01
Joanna Paradowska Seminarium literaturowe
Rafał Ćwiek Synteza C2-symetrycznych diamin i ich zastosowanie w katalizie asymetrycznej (badania własne)

2009-03-26
Anna Kozioł Seminarium literaturowe

2009-03-18
Grzegorz Lipner Katalizowane metalami przejściowymi reakcje sprzęgania drugorzędowych halogenków [pdf, 1.4 MB]

2009-03-11
Sebastian Stecko Metateza w reakcjach domino [pdf, 1.3 MB]

2009-01-21
Bartosz Zambroń Zastosowania b-laktamów w stereoselektywnej syntezie związków nie zawierających pierścieni b-laktamowych

2009-01-07
Maciej Stodulski Inhibitory neuraminidazy jako leki przeciwwirusowe. Strategie syntezy Tamiflu [pdf, 1.7MB]
Anna Kozioł (badania własne)


prof. BARTŁOMIEJ FURMAN


Institute of Organic Chemistry
Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
phone: +48 22 343 20 53
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl
© 2008-2017 Furman Research Group. All rights reserved.