2010-12-15
Maciej Stodulski Klikasz? [pdf, 1.4 MB]

2010-12-08
Michał Michalak Seminarium literaturowe

2010-11-24
Grzegorz Witkowski Immobilizacja pochodnych katecholi na tlenku tytanu(IV) poprzez tworzenie kompleksu in situ. Nowa metoda otrzymywania fotokatalizatorów domieszkowanych ftalocyjaninami (praca magisterska)
Mirosław Dygas Otrzymywanie kryształów epsilon-heksanitroheksaazaizowurtzytanu o określonym kształcie (praca magisterska)
Norbert Gajda Prezentacja badań z pracy magisterskiej

2010-05-05
Marcin Śnieżek Enancjoselektywna reakcja SN2' [pdf, 0.9 MB]

2010-04-28
Maciej Stodulski Symetryczne ligandy bisoksazolinowe w stereokontrolowanej katalizie. Bisoksazolinowe ligandy cukrowe [pdf, 1.6 MB]

2010-04-21
Marcin Nowogródzki SOMO organokataliza - wykorzystanie kationorodników w organokatalizie [pdf, 1.2 MB]

2010-04-07
Maciej Cieplak Fragmentacja Groba

2010-03-24
Bartosz Zambroń Zastosowanie kompleksów tytanu w syntezie cyklopropanoli (reakcja Kulinkovicza) [pdf, 0.5 MB]

2010-03-10
Joanna Paradowska Postęp w syntezie beta-laktamów

2010-03-03
Piotr Szcześniak Wykorzystanie reakcji hydrocyrkonowania w syntezie organicznej [pdf, 0.4 MB]

2010-02-24
Magdalena Woźnica seminarium literaturowe

2010-02-03
Krzysztof Szymczak Złote możliwości syntezy organicznej [pdf, 3.0 MB]

2010-01-27
Maria Rogozińska Organokataliza - mechanizmy, katalizatory, reakcje [pdf, 1.9 MB]

2010-01-06
Piotr Szcześniak Reakcje katalizowane kompleksami niklu cz. 1
Rafał Ćwiek Katalityczna asymetryczna reakcja nitroaldolowa (reakcja Henry'ego) (badania własne)

prof. BARTŁOMIEJ FURMAN


Institute of Organic Chemistry
Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
phone: +48 22 343 20 53
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl
© 2008-2017 Furman Research Group. All rights reserved.