2011-12-14
Piotr Niedziejko Praca magisterska
Kamil Parda Cyklizacje z udziałem alkinów. Nowe spojrzenie na reguły Baldwina [pdf, 2.2 MB]

2011-11-23
Daria Madej Praca magisterska

2011-11-16
Elżbieta Maziarz Praca magisterska
Oskar Popik Praca magisterska

2011-06-08
Łukasz Mucha
Winylowe związki telluru. Synteza i zastosowanie [pdf, 0.4 MB]

2011-06-01
Magdalena Soluch Hiperwalencyjne związki jodu. Synteza i zastosowanie [pdf, 1.3 MB]
Piotr Szcześniak Asymetryczna redukcja ketoimin

2011-05-25
Paulina Zielińska Synteza kwasów i estrów aminoboranowych [pdf, 0.4 MB]

2011-05-18
Krzysztof Szymczak Alkaloidy azafenalenowe. Występowanie w przyrodzie i synteza [pdf, 1.4 MB]

2011-05-11
Sebastian Stecko Współczesne podejścia w syntezie chiralnych amin. Asymetryczne C(sp3)-H aminowanie [pdf, 3.9 MB]

2011-03-16
Aleksandra Budkiewicz Katalizowane solami żelaza C-H aktywacje [pdf, 1.7 MB]

2011-02-23
Anna Kozioł Chiralne kwasy fosforowe. Właściwości i zastosowanie [pdf, 2.8 MB]]

2011-01-26
Sebastian Stecko Enancjoselektywna metateza olefin [pdf, 1.8 MB]

2011-01-19
Joanna Paradowska Seminarium literaturowe

2011-01-12
Marcin Śnieżek Seminarium literaturowe

2011-01-05
Magdalena Soluch Katalizowana solami miedzi (I) reakcja cyklicznych nitronów z terminalnymi acetylenami jako metoda syntezy karbapenamów (badania własne)

prof. BARTŁOMIEJ FURMAN


Institute of Organic Chemistry
Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
phone: +48 22 343 20 53
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl
© 2008-2017 Furman Research Group. All rights reserved.