2012-12-19
Michał Michalak Enancjoselektywne reakcje rodnikowe [pdf, 1.7 MB]

2012-12-12
Kamil Kabala praca magisterska
Artur Ulikowski praca magisterska

--- przerwa wakacyjna ---

2012-06-06
Oskar Popik Aminy pierwszorzędowe - niedoceniane katalizatory w syntezie asymetrycznej [pdf, 2.4 MB]

2012-05-30

Michał Michalak Enancjoselektywna addycja terminalnych alkinów do wiązania podwójnego C=N [pdf, 1.2 MB]

2012-05-23

Piotr Szcześniak Jodek samaru - sposoby generowania i zastosowania w chemii organicznej
[pdf, 4.5 MB]

2012-05-16
Elżbieta Maziarz Katalizowane kwasami Lewisa przegrupowania eterów winylowych - badania własne

2012-05-09
Kamil Parda N-Heterocykliczne karbeny - bioinspiracje w organokatalizie

2012-04-25
Yasser M. Shaker Synthesis of biomedical relevant porphyrines as lead structures for applications in photodynamic cancer therapy

2012-04-11
Krzysztof Szymczak Zastosowanie arynów w syntezie produktów naturalnych [pdf, 1.7 MB]

2012-04-04
Sebastian Stecko Wykorzystanie chiralnych jonów w syntezie asymetrycznej [pdf, 4.8 MB]

2012-03-28
Olga Staszewska-Krajewska Resztkowe dipolarne stałe sprzężenia; Zastosowanie w określaniu struktury (konfiguracji) małych cząsteczek organicznych [pdf, 2.5 MB]

2012-03-21
Marta Sowińska Metody syntezy fosfonianów [pdf, 1.6 MB]

2012-03-14
Paulina Zielińska Asymetryczne oksyaminowanie olefin [pdf, 0.6 MB]

2012-03-07
Elżbieta Maziarz Wykorzystanie karbenowych kompleksów metali w reakcjach olefinowania związków karbonylowych [pdf, 1.4 MB]

2012-02-29
Magdalena Maciejko Reakcja olefinowania Julia i jej modyfikacje [pdf, 0.9 MB]

2012-02-22
Kamil Parda Zastosowanie baru i wapnia w syntezie organicznej [pdf, 0.6 MB]

2012-02-01
Aleksandra Butkiewicz Konformacja a właściwości chiralooptyczne cisoidowych enonów (badania własne)

2012-01-25
Mirosław Dygas Deoksyfluorowanie jako metoda syntezy wiązań C-F [pdf, 1.3 MB]

2012-01-18
Michał Michalak Enancjoselektywna addycja terminalnych alkinów do wiązania podwójnego C=O [pdf, 1.1 MB]

2012-01-11
Magdalena Jawiczuk Karboksylany dimolibdenu jako chromofory pomocnicze w badaniach strukturalnych transparentnych w zakresie UV-VIS związków organicznych (badania własne)

2012-01-04
Sebastian Stecko Współczesne podejścia w syntezie chiralnych amin. Część II: Asymetryczne hydroaminowanie olefin [pdf, 3.8 MB]


prof. BARTŁOMIEJ FURMAN


Institute of Organic Chemistry
Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
phone: +48 22 343 20 53
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl
© 2008-2017 Furman Research Group. All rights reserved.