2013-12-18
Sebastian Stecko Enancjoselektywne reakcje halocyklizacji [pdf, 2.1 MB]

2013-12-11
Maciej Stodulski Atroposelektywna synteza związków biarylowych [pdf, 2.1 MB]

2013-11-20
Katarzyna Karlikowska-Treczek Badania oddziaływań z membranami komórkowymi metodami NMR [pdf]

2013-11-13
Artur Ulikowski Katalizowane palladem C-H acetoksylowanie układów allilowych i reakcje pokrewne [pdf, 1.2 MB]

2013-11-06
Elżbieta Maziarz Reakcje dekarboksylacyjnego sprzęgania [pdf, 1.9 MB]

2013-10-30
Karol Wołosewicz Synteza i wykorzystanie immobilizowanych amin jako katalizatorów i reagentów [pdf]


-----przerwa wakacyjna -----

2013-06-05
Agnieszka Październiok-Holewa Sole 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe jako nowe czynniki alfa-amidoalkilujące

2013-05-22
Jakub Adamek Elektrochemia organiczna

2013-05-15
Kamil Kabala Ynamidy - synteza i zastosowania [pdf, 3.8 MB]

2013-05-08
Piotr Szcześniak Wykorzystanie cykliczych imin w syntezie izydyn (badania własne)

2013-04-24
Artur Ulikowski Zjawisko przebegunowania aldehydów na przykładzie reakcji Stettera [pdf, 1.4 MB]

2013-04-17
Piotr Niedziejko Efekty nieliniowe w asymetrycznej katalizie [pdf, 1.3 MB]

2013-04-10
Sebastian Stecko Poskramianie amidów. Redukcja i addycja nukleofilowa do amidów [pdf, 1.9 MB]

2013-04-03
Michał Michalak Mechanochemia w syntezie organicznej [pdf, 2.2 MB]

2013-03-27
Artur Ulikowski Műnchnony w syntezie organicznej [pdf, 2.0 MB]

2013-03-20
Mirosław Dygas Związki srebra jako katalizatory w reakcjach asymetrycznych [pdf, 1.8 MB]

2013-03-13
Oskar Popik Enancjoselektywne fluorowanie [pdf, 3.4 MB]

2013-02-27
Maria Rogozińska Addycja wody do wiązań wielokrotnych niezgodna z regułą Markownikowa [pdf, 1.9 MB]

2013-02-20
Olga Krajewska-Staszewska Wykorzystanie anizotropii grupy C=O w określaniu konfiguracji związków beta-laktamowych (badania własne)

2013-02-13
Krzysztof Szymczak Alleny. Synteza i wykorzystanie w syntezie organicznej [pdf, 2.3 MB]

2013-02-06
Adam Mames badania własne

2013-01-30
Magdalena Maciejko Reakcje transanularne i ich zastosowanie w syntezie organicznej [pdf, 1.3 MB]

2013-01-23
Łukasz Mucha Redukcja Bircha i jej modyfikacje [pdf, 0.4 MB]

2013-01-16
Elżbieta Maziarz Kaskadowe otwieranie epoksydów [pdf, 1.8 MB]

2013-01-09
Sebastian Stecko Amidy Weinreba. Synteza i wykorzystanie w syntezie organicznej [pdf, 1.0 MB]

prof. BARTŁOMIEJ FURMAN


Institute of Organic Chemistry
Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
phone: +48 22 343 20 53
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl
© 2008-2017 Furman Research Group. All rights reserved.