2015-01-14
Elżbieta Maziarz - Zastosowanie nadchloranu litu w syntezie organicznej

2015-01-28
Łukasz Mucha - Badania nad katalizowaną solami miedzi(I) asymetryczną reakcją terminalnych alkinów z acyklicznymi nitronami;
upadki i wzloty.
(badania własne)

2015-02-04
Karol Wołosewicz

2015-02-11
Kamil Kabala

2015-03-04
Oskar Popik - Organokataliza jako narzędzie w syntezie cukrów (badania własne)

2015-03-18
Piotr Niedziejko - Ylidy azometinowe jako związki pośrednie w alfa-C-H funkcjonalizacjach amin.

2015-03-25
Mirosław Dygas - Asymetryczna synteza (+)-eryzotramidyny

2015-04-01
Maja Morowiak - Tioflawiny - nowe zastosowania

2015-04-15
Michał Pieczykolan

2015-04-22
Michał Michalak

2015-05-06
Paweł Czerwiński

2015-05-27
Artur Ulikowski

2015-06-03
Bartosz Zambroń

2015-06-10
Elżbieta Maziarz

2015-06-17
Urszula Klimczak

2015-06-24
Magdalena Soluch

2015-07-01
Michał Więcław


prof. BARTŁOMIEJ FURMAN


Institute of Organic Chemistry
Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
phone: +48 22 343 20 53
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl
© 2008-2017 Furman Research Group. All rights reserved.