2017.11.15
Rafał Kutaszewicz - Przegląd metod syntezy dwu- i trójpierścieniowych β-laktamów   [PDF]

2017.11.22
Bartosz Zambroń - Asymetryczne metody syntezy allenów   [PDF] 

2017.12.06
Anna Domżalska - seminarium literaturowe

2017.12.13
Mateusz Garbacz - Enancjoselektywna synteza cyklicznych imin i nitronów   [PDF]

2017.12.20
Sebastian Stecko - Odczynniki organoborowe w reakcji Suzuki-Miyaury. Kryteria wyboru.
2017.11.29
Paweł Czerwiński - Odległa funkcjonalizacja alkenów   [PDF]

prof. BARTŁOMIEJ FURMAN


Institute of Organic Chemistry
Polish Academy of Sciences
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
phone: +48 22 343 20 53
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: bartlomiej.furman@icho.edu.pl
© 2008-2017 Furman Research Group. All rights reserved.